Hem / Om oss / Spelberoende

Spelberoende

Spelberoende är ett tillstånd som kan beskrivas med flera olika namn. Det kan vara spelproblem, spelmissbruk, ludomani eller riskspelande. Oavsett vad man kallar det, så är det för att beskriva tillståendet hos en person som inte har kontroll över sitt spelande. I denna artikel kan du läsa mer om symptom och varför man blir spelberoende. Dessutom vad det finns för forskning kring detta beteende.

Spelproblem ger negativa konsekvenser

Om en person har spelproblem så kan detta innebära att ett spelande ger flera olika typer av negativa konsekvenser i livet för övrigt. Det kan inverka på hälsan, arbetet eller de relationer man har med andra människor. Spelmissbruk eller spelproblem kan ge dig ångest, göra dig nedstämd och ge dig problem med sömnen. Många upplever även att de får suicidtankar, att de inte längre vill leva på grund av sina spelproblem. Andra konsekvenser av ett spelberoende är att det kan vara svårt att sköta sitt arbete, eller att man upplever konflikter med de som står en nära. Ekonomin blir också drabbad när man har ett spelberoende. Det är ofta vanligt att en person med spelmissbruk inte kan betala sina räkningar och skuldsätter sig för att kunna fortsätta spela. Spelmissbruk är ett folkhälsoproblem, vilket innebär att det är vanligt förekommande och att det ger allvarliga konsekvenser. Dock är det möjligt att förebygga spelmissbruk.

Hur ser spelproblemen ut i Sverige?

Idag är det cirka 165 000 personer som har problem med sitt spelande och av dem är det ungefär 24 000 som spelar på ett sätt så att det ger allvarliga konsekvenser vilket i sin tur betraktas som att de har ett spelberoende.

Sedan slutet av 1990-talet så har två procent av befolkningen i Sverige haft problem med sitt spelande. Detta framkom efter att man gjorde en prevalensstudie av spelvanor och spelproblem i Sverige. Den vanligaste gruppen att ha spelproblem idag är unga män och idag är det ungefär var 10 man som är i åldern 18-24 som känner att de har ett problem med sitt spelande. När det kommer till kvinnor är det även här i den yngre åldern som det är mest vanligt förekommande. Andra faktorer som spelar in för att en person ska bli spelberoende är utbildning och ekonomi. Det är mer vanligt förekommande att personer med låg utbildning och som är mindre välbeställda hamnar i ett spelmissbruk. Tillgänglighet och närhet till spel är även det något som påverkar. Om man ser till när Malmö etablerade ett casino i staden, så ökade även antalet personer med spelproblem i just den staden. Internets tillgänglighet har uppmärksammats för att ge framför allt unga en ökad risk med sitt spelande, men det finns i nuläget knappt någon forskning om detta.

Spelandet i Sverige

Man räknar med att det är cirka 70 % av alla som bor i Sverige som spelar om pengar på något sätt, men det varierar mycket i hur ofta och hur mycket man spelar. Lotteriinspektionen har kommit fram till att i genomsnitt så spelar en vuxen individ för 5000 kronor per år, varav 3000 av dem är rena förluster. Spel om pengar och på ett sätt som är kommersiellt har funnits länge i Sverige. Svenska folket spelade för cirka 41 miljarder svenska kronor på traditionella spel under 2010. Till dessa spel räknas skraplotter, sportspel, bingo, spel på automater och lotterier. Dock så har man i dessa siffror inte tagit med vad Casino Cosmopol hade för bruttoomsättning. Man räknade ej heller med 97,5 % av nätpokerns omsättning som ligger på cirka 15 miljarder. Man tog inte heller med illegala spel som ligger på mellan 5-15 miljarder i omsättning samt att man inte tagit med oreglerade spel på utländska sajter.

Spelberoende är en diagnos

Spelberoende är klassat som en så kallad beroendediagnos. Det innebär att minst 4 av 9 kriterier ska vara uppfyllda. För att ställa en diagnos så krävs det också att man bedömer att spelandet skapar ett lidande som är signifikant. De kriterier som finns är:

  • Ständiga tankar på spel
  • Summorna som man spelar för ökar ständigt för att uppnå en önskad spänningseffekt
  • Misslyckande med att kontrollera, begränsa eller sluta spela flera gånger om
  • Rastlöshet eller irritation vid försöka att begränsa eller sluta med spel
  • Spelar för att inte tänka på andra problem, eller för att söka lättnad från nedstämdhet, hjälplöshet, skuld, ångest och depressioner
  • Försök till att vinna tillbaka det man förlorat
  • Lögner om hur mycket man spelar när man pratar med anhöriga, terapeuter eller andra personer
  • Risk till eller förlust av personliga relationer, anställning, utbildnings- eller karriärmöjligheter på grund av spelandet.
  • För att lösa finansiella krissituationer på grund av spelandet, så förlitar man sig på att andra ska lösa det

Att vara spelberoende har flera likheter med både alkohol- och narkotikaberoende. Saker som upptagenhet, toleranssökning, kontrollförlust, abstinensbesvär och att beroendet får negativa sociala konsekvenser är några av dem. Det som skiljer substansberoende från spelberoende är att man som spelmissbrukare hela tiden jagar förluster, man försöker hela tiden spela och vinna tillbaka det man förlorat.

Att förebygga och behandla spelberoendet i Sverige

Att förebygga och förhindra att spelproblem uppstår går att göra, men det krävs flera insatser och det på flera nivåer. I Sverige så är det Statens folkhälsoinstitut som har huvudansvar när det kommer till att arbeta med förebyggande vård av spelproblem. Dock är det även andra som aktivt arbetar med det så som spelbolag och hälso- och sjukvården. Förebyggande arbete kan handla om allt från att ändra attityder i samhället till att rikta in sig på specifika riskgrupper eller individer. Stödlinjer är ett exempel på förebyggande insats mot spelberoende. Andra exempel är åldersbegränsningar på spel och insatser när det kommer till information om spelproblem.

När det kommer till behandling av ett spelberoende så finns det flera olika typer som erbjuds. Det är både i statlig/kommunal regi och i privat regi det finns hjälp att få. De två behandlingar som har visats sig ge bäst resultat är kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI).